qCancer® Risk BRCAs. Anàlisis de gens BRCA1 i BRCA2

El càncer de mama és el tumor més freqüent en dones. A Espanya es diagnostiquen a l’any 25.000 nous casos de càncer de mama i 3.300 casos de càncer d’ovari. La majoria d’aquests casos són esporàdics però un 10% són hereditaris. El càncer de mama hereditari té tendència a ocórrer en èpoques més primerenques. Els gens d’alta penetrància BRCA1 i BRCA2 són els responsables del 50% dels casos de càncer hereditari.

El qCancer® Risk BRCAs consisteix en un servei d’anàlisi, basat en seqüenciació massiva, que analitza simultàniament dos dels gens que s’associen de manera més clara a un augment de risc de càncer de mama i ovari hereditaris. Mitjançant els test qCancer® Risk és possible detectar mutacions puntuals en exons, en regions intròniques profundes (fins a 45 bp) i en regions reguladores no traduïdes de genes associats a diferents tipus de càncers hereditaris, així com algunes variants estructurals.

Les mutacions en aquests gens de alta penetrància augmenten el risc de càncer de mama, ovari, trompes de Falopi i, en menor mesura, de pàncrees i pròstata. Les dones portadores de mutacions en els gens BRCA1 i / o BRCA2 tenen un risc del 58 al 87% de desenvolupar càncer de mama al llarg de la vida, i un risc de fins al 40% de desenvolupar càncer d’ovari. Els homes portadors de mutacions en aquests gens tenen un risc acumulat de fins al 7% de desenvolupar càncer de mama i del 15% de desenvolupar càncer de pròstata.

qCancer®: medicina del futur

Els assaigs qCancer són una aposta de qGenomics per la medicina predictiva i personalitzada. Gràcies a l’ús de tecnologies de seqüenciació massiva (NGS) som capaços de realitzar el diagnòstic de predisposicions hereditàries per desenvolupar tumors de manera molt més eficient que fins ara. Identificar als individus que tenen un major risc de desenvolupar neoplàsies és apropar-nos a la medicina del futur, on els diagnòstics de càncer seran cada vegada en estatus més precocals i fins i tot podrem evitar alguns d’ells. El coneixement de l’estat de portador d’una mutation que predispone a desenvolupar certes neoplàsies es tradueix en beneficis a diferents nivells: controls mèdics ajustats al risc de cada individu, possibilitat de prendre mesures que ens permetin prevenir l’aparició del càncer i, en el cas de persones afectades, un potencial benefici terapèutic.

qGenomics ofereix l’estudi de grups de gens associats a risc oncològic basats en les necessitats dels especialistes i els seus pacients. Aquests gens s’analitzen mitjançant tècniques de NGS en combinació amb aproximacions clàssiques de genètica molecular, quan és necessari.

GeneDiseaseAssociated Phenotype description and OMIM disease ID
BRCA1Breast-ovarian familial cancer, suspectibility to, 1604370
BRCA2Breast-ovarian familial cancer, suspectibility to, 2612555

Descarrega el consentiment informat AQUÍ

El test pot demanar-se des de la Plataforma de Comandes, o bé descarregant el Full de Sol·licitud.

Accedeix a la plataforma de comandes Comanda sense plataforma
Com demano un test?
1) Emplenar la sol·licitud del test.

Necessitem la informació del metge sol·licitant, les dades del pacient (especialment l’identificador de la mostra, la data de naixement i el sexe), i per descomptat seleccionar el test que se sol·licita.

La resta de camps també són importants, així que si disposes de la informació, ens serà de gran utilitat.

2) Imprimir el full de sol·licitud.

Una vegada emplenat a l’ordinador, s’ha d’imprimir i signar per part del metge sol·licitant.

3) Obtenir la mostra biològica.

És important recordar que les mostres han d’anar identificades amb el mateix identificador o nom indicat al Full de Sol·licitud.

4) Preparar la mostra de manera adequada per al seu enviament.

Embalar la mostra biològica de manera adequada i adjuntar el Full de Sol·licitud.

No oblidi incloure una còpia del document de consentiment informat, signat pel pacient o els seus representants legals.

5) Enviar la mostra al laboratori o demanar-ne la recollida trucant al 932 301 270

L’adreça d’enviament és:

Quantitative Genomic Medicine Laboratories (qGenomics)
c/Joan XXIII, 10
08950 – Esplugues del Llobregat

Requisits de les mostres biològiques
  • DNA: >5ug, a una concentració mínima de 50ng/uL, i de bona qualitat (ratio 260/280 >1.8).
  • Sang en EDTA: 1 tub de 3-5mL (nens, mínim 1mL de sang).
  • Sang en paper: un mínim de 10 spots en targeta Guthrie o paper de filtre.
  • Alternativament es pot demanar a qGenomics un kit de recollida de saliva o de cèl·lules bucals.
Preparació per a l'enviament

Les mostres biològiques com la sang, la saliva o altres fluïds corporals són considerades mostres biològiques de categoria B, mentre que l’ADN es pot considerar un “Especimen humà exent”. Pots llegir aquí com han d’anar acondicionades.

La sang recollida en un tub d’EDTA, l’ADN, la saliva recollida en els contenidors especials que proporcionem, i la sang en paper, són estables a temperatura ambient durant 3 o 4 dies. Les mostres poden enviar-se, convenientment protegides, per correu ordinari o missatger.

Truca’ns al 932 301 270 quan ho tinguis tot preparat i passarem a recollir les teves mostres.