Seqüenciació dirigida de grups de gens

En cas d’estar interessat en només la detecció de mutacions en un grup reduït de gens o en regions no codificants, una altre opció és la seqüenciació dirigida d’un nombre limitat de gens a una cobertura molt elevada. Existeixen diverses possibilitat per l’enriquiment de regionts d’interès abans de la seqüenciació (hibridant amb microarrays o en solucions líquides, PCR multiplex, etc).

Tenim experiència en el disseny de panells de gens a mida i posterior seqüenciació, així com disponibilitat de diferents panells pre-dissenyats.

Contacta'ns per a personalitzar el teu estudi