Arrays de CGH a mida

Els diferents suports d’oligonucleòtids (8x60K, 4x180K, 2x400K ó 1x1M) poden ser personalitzats amb les sondes que interroguin les regions del genoma (humà o de qualsevol altra ésser viu) que interessin, per tal de satisfer una àmplia gama de necessitats.

En cas que cap de les nostres propostes de microarrays del catàled s’ajusti a les seves necessitats, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres, perquè conjuntament puguem dissenyar un microarray a mida que s’ajusti als seus projectes (interrogar l’existència d’alteracions en el nombre de còpia en gens específics a la major resolució possible). Hem desenvolupat i posat a punt diversos dissenys de microarrays personalitzats que estan actualment disponibles (entre altres, alguns específics per als gens CFTR, REP-1, PMP22, …).

Temps de resposta: consultar.

Descarrega el consentiment informat AQUÍ

Accedeix a la plataforma de comandes Comanda sense plataforma
Com demano un test?
1) Preparar el Full de Sol·licitud del test

Omplir tota la informació disponible sobre el pacient, en especial l’identificador de la mostra, la data de naixement i el gènere, ja sigui a la plataforma de comandes (intranet) o bé en el document PDF.

2) Imprimir el Full de Sol·licitud.

Una vegada estigui correctament cumplimentat, imprimir-lo i signar-lo.

3) Prendre la mostra del pacient.

És MOLT IMPORTANT identificar correctament la mostra amb el mateix codi, nom o identificador que s’hagi consignat al Full de Sol·licitud.

4) Preparar la mostra adequadament per a l’enviament.

Protegir la mostra biològica i adjuntar el Full de Sol·licitud (i el consentiment informat, si està disponible).

5) Demanar la recollida de la mostra trucant al 932 301 270
Requisits de les mostres biològiques
  • DNA: mínim de 3ug, amb ratios 230/260 i 260/280 de bona qualitat
  • Sang en EDTA: 1 tub de 3-5mL (nens, mínim 1mL de sang).
  • Alternativament es pot demanar a qGenomics un kit de recollida de saliva o de cèl·lules buscals.
  • Sang en paper: un mínim de 10 spots en targeta Guthrie o paper de filtre.
Preparació per a l'enviament
Truca’ns al 932 301 270 quan tinguis la mostra recollida i preparada. Enviarem un missatger a recollir les mostres.

Les mostres de sang en EDTA, ADN purificat, saliva i sang en paper són estable a temperatura ambient durant 3 o 4 dies. Les mostres es poden enviar, convenientment protegides, per correu ordinari o servei de missatgeria.