Anàlisi d’expresió de RNA utilitzant microarrays

Estudis d’expressió global utilitzant arrays d’Agilent. Marcatge del cDNA amb un o dos colors, en experiments dissenyats totalment a mida de cada investigador. Ens encarreguem de tot el procés tècnic, partint de mostres biològiques diverses, l’extracció del RNA, el marcatge, la hibridació, i fins a l’obtenció de dades de senyal d’expressió. També tenim una àmplia experiència en l’anàlisi bioinformàtica i estadística.

Posa't en contacte amb nosaltres i explica'ns el teu projecte