Arrays de SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms)

Els arrays per a la detecció de Single Nucleotide Polymorphisms (SNP-arrays) són ampliament utilitzats per a determinar la presència de polimorfismes en una població, i per a la determinació de fenòmens de variació de número de còpia (CNVs), pèrdues d’heterozigositat (LOH) i disomies uniparentals (UPDs).

En aquest sentit, els arrays de SNPs de genoma global, són utilitzats en rutines prenatals i postnatals, per a la detecció de pèrdues i guanys de material genètic patogèniques. relacionades amb malalties genòmiques. A qGenomics tenim experiència amb l’ús de les principals plataformes de SNPs, com Affymetrix i Illumina.

De manera més concreta, els xips de SNPs són utilitzats també per a determinar variants relacionades amb resposta a tractaments farmacològics.

Finalment, les combinacions d’al·lels de múltiples SNPs (anomenats haplotips) permeten recapitular la història i/o el background genètic d’un individu, i són àmpliament utilitzats en estudis de llinatges i d’origen geogràfic dels ancestres.

Temps de resposta: 25 dies feiners des de la recepció de la mostra.

 

Contacta'ns per rebre més informació