Seqüenciació de novo d’organismes vius no humans

La seqüenciació de novo permet l’obtenció de la primera seqüència del genoma d’un organisme viu. L’arribada del Next Generation Sequencing ha proporcionat als investigadors una possibilitat real i assequible d’obtenir dades de tot el genoma de qualsevol organisme, cosa impossible fins al moment pel seu desorbitat cost. La disponibilitat de la seqüència completa d’un genoma facilita el disseny d’estudis genòmics de rutina amb tècniques barates. Aquestes eines permeten l’estudi de molts altres individus i la realització de projectes a gran escala que eren impossibles de dur a terme temps enrere.

Seqüenciació d’animals

L’anàlisi i comparació de seqüències genòmiques de forma individual o a nivell de la població permeten l’estudi de la variació genètica, la identificació de marcadors genètics i la identificació de gens responsables de característiques fenotípiques d’interès.

Seqüenciació de microorganismes

Els bacteris i altres microorganismes conformen la majoria de la biomassa terrestre, en què s’han reproduït amb èxit des de fa 3800 milions d’anys. L’estudi de certes característiques bacterianes pot tenir grans implicacions per a la salut, el medi ambient, l’energia i les aplicacions industrials. Gràcies a les plataformes de seqüenciació massiva i al nostre expertise bioinformàtic, podem oferir serveis cost-eficients i ràpids per a l’estudi de seqüenciació de genomes microbians.

Metagenòmica

La metagenòmica es basa en l’anàlisi de l’ADN extret directament de comunitats microbianes. La tecnologia de NGS permet l’estudi de genomes col·lectius, i l’obtenció de la seqüència de tots els microorganismes que conformen una determinada colònia, per mitjà de la seqüenciació del material genètic directament recuperat de la mateixa. La metagenòmica permetrà conèixer l’enorme diversitat microbiana que habita ambients naturals sense necessitat de realitzar cultius en entorns controlats, el que permetrà el descobriment de noves molècules per a aplicacions terapèutiques i biotecnològiques.

Contacta'ns per a personalitzar el teu estudi