Seqüenciació Sanger i validació de mutacions puntuals

La seqüenciació mitjançant electroforesi capil·lar de productes fluorescents obtinguts pel mètode Sanger continua sent considerat el gold-standard per a la generació de dades fiables de seqüència, i és necessària per a la validació de resultats de NGS en la majoria de casos. Així mateix, continua sent també la tècnica d’elecció per a l’estudi de mutacions conegudes en rutines de diagnòstic prenatal o d’estudis familiars.

Contacta'ns per a personalitzar el teu estudi