qSeqEasy® neonatal. Metabolopaties i cribratge neonatal

Anàlisi molecular mitjançant NGS de mutacions en gens causants d’errors congènits del metabolisme.

Els programes de cribratge neonatal implantats a l’estat espanyol, a nivell de comunitat autònoma, cobreixen el despistatge d’un nombre variable de malalties genètiques, que varia entre 3 i més de 20. El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SNS) va aprovar el passat dimarts 23 de juliol de 2013, la creació d’una cartera única de cribratges neonatals que inclou la realització de set proves als nadons nats a Espanya per a la detecció precoç de les següents malalties: hipotiroïdisme congènit, la fenilcetonúria, fibrosi quística, deficiència d’acil coenzim A deshidrogenada de cadena mitjana (MCADD), deficiència de 3-hidroxil acil-CoA deshidrogenasa de cada llarga (LCHADD), acidèmia glutàrica tipus 1 i anèmia falciforme.

Aquests programes estan destinats a identificar errors congènits del metabolisme abans que es manifestin amb símptomes clínics, aconseguint així evitar o minimitzar les seves seqüeles (retard mental, retard del desenvolupament i fins i tot la mort prematura del nounat). Després de la primera prova bioquímica realitzada a partir de sang del taló del nounat, en cas d’obtenir un resultat positiu, el nounat serà remès a l’especialista per a la realització proves addicionals i, eventualment, la sol·licitud d’un estudi genètic per al diagnòstic molecular definitiu.

Una única prova genètica integradora

El servei qSeq Easy® · Neonatal està basat en un assaig de seqüenciació massiva (NGS, sigles angleses de Next Generation Sequencing) desenvolupat per qGenomics en col·laboració amb investigadors de diferents centres de referència en genòmica i en l’estudi d’aquestes malalties. En un sol experiment s’analitzen la totalitat de regions codificants (exons), intron/exon boundaries, i regions intròniques profundes dels més de 70 gens que poden estar mutats en aquest grup de malalties. Aquesta aproximació permet

  1. disposar d’1 únic procediment per a l’anàlisi de mutacions en la totalitat dels gens,
  2. reduir el cost per anàlisi, i
  3. reduir el temps de resposta.
  •  

Aquest assaig ens permet, amb una elevada fiabilitat, identificar qualsevol tipus d’mutació present en qualsevol localització del gen.

Temps de resposta: 30 dies feiners d’ençà de la recepció de la mostra.

GeneAssociated phenotypeOMIM dissease ID
ACADMAcyl-CoA dehydrogenase, medium chain deficiency of201450
ACADSShort-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency201470
ACADVLVLCAD deficiency201475
ACAT1Alpha-methylacetoacetic aciduria203750
AHCYHypermethioninemia613752
ALDH4A1Hyperprolinemia239510
ARG1Arginase deficiency207800
ASLArgininosuccinate Lyase Deficiency207900
ASS1Citrullinemia215700
BCKDHAMaple syrup urine disease type Ia248600
BCKDHBMaple syrup urine disease type Ib248600
BTDBiotinidase deficiency253260
CBSHomocystinuria B6-responsive and nonresponsive types236200
CFTRCystic Fibrosis219700
CPT1ACPT I deficiency, hepatic255120
CPT2CPT II deficiency, lethal neonatal608836
CTHCystathioninuria219500
CYP21A2Adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency201910
DBTMaple syrup urine disease type II248600
DLDMaple syrup urine disease type III248600
DUOX2Thryoid dyshormonogenesis 6607200
DUOXA2Thyroid dyshormonogenesis 5274900
ETFAGlutaric acidemia IIA231680
ETFBGlutaric acidemia IIB231680
ETFDHGlutaric acidemia IIC231680
FAHTyrosinemia type I276700
G6PDGlucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency305900
GALEGalactose epimerase deficiency230350
GALK1Galactokinase deficiency with cataracts230200
GALTGalactosemia230400
GCDHGlutaric aciduria, type I231670
GJB2Deafness Autosomal Dominant 3A601544
GLIS3Diabetes mellitus, neonatal, with congenital hypothyroidism610199
GNASPseudopseudohypoparathyroidism612463
GNMTHypermethioninemia606664
HADHALCHAD deficiency609016
HALHistidinemia235800
HBA1,HBA2Alpha Thalassemias604131
HBBBeta Thalassemias613985
HGDAlkaptonuria203500
HMGCLHMG-CoA lyase deficiency246450
IVDIsovaleric acidemia243500
IYDThyroid dyshormonogenesis 4274800
MAT1AHypermethioninemia250850
MCCC13-methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiency210200
MCCC23-methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiency210210
MCEEVitamin B12-unresponsive methylmalonic acidemia251120
MMAAMethylmalonic aciduria, vitamin B12-responsive251100
MMABMethylmalonic aciduria, vitamin B12-responsive, due to defect in synthesis of adenosylcobalamin, cblB complementation type251110
MMACHCMethylmalonic aciduria and homocystinuria, cblC type277400
MMADHCMethylmalonic aciduria and homocystinuria, cblC type277410
MUTMethylmalonic aciduria, mut(0) type251000
MVKMevalonate kinase deficiency260920
NKX2-1Choreoathetosis, hypothyroidism, and neonatal respiratory distress610978
NKX2-5Hypothyroidism, congenital nongoitrous 5225250
PAHPhenylketonuria261600
PAX8Hypothyroidism, congenital, due to thyroid dysgenesis or hypoplasia218700
PCCAPropionic acidemia606054
PCCBPropionic acidemia606054
PRODHHyperprolinemia239500
SLC3A1Cystinuria220100
SLC5A5Thyroid dyshormonogenesis 1274400
SLC7A9Cystinuria220100
SLC22A5Carnitine deficiency, systemic primary212140
SLC26A4Pendred syndrome274600
TGThyroid dyshormonogenesis 3274700
TPOThyroid dyshormonogenesis 2A274500
TSHBHypothyroidism, congenital, nongoitrous 4275100
TSHRHypothyroidism, congenital, nongoitrous 1275200
TTF2Bamforth-Lazarus syndrome241850

Descarrega el consentiment informat AQUÍ

El test pot demanar-se des de la Plataforma de Comandes, o bé descarregant el Full de Sol·licitud.

Accedeix a la plataforma de comandes Comanda sense plataforma
Com demano un test?
1) Emplenar la sol·licitud del test.

Necessitem la informació del metge sol·licitant, les dades del pacient (especialment l’identificador de la mostra, la data de naixement i el sexe), i per descomptat seleccionar el test que se sol·licita.

La resta de camps també són importants, així que si disposes de la informació, ens serà de gran utilitat.

2) Imprimir el full de sol·licitud.

Una vegada emplenat a l’ordinador, s’ha d’imprimir i signar per part del metge sol·licitant.

3) Obtenir la mostra biològica.

És important recordar que les mostres han d’anar identificades amb el mateix identificador o nom indicat al Full de Sol·licitud.

4) Preparar la mostra de manera adequada per al seu enviament.

Embalar la mostra biològica de manera adequada i adjuntar el Full de Sol·licitud.

No oblidi incloure una còpia del document de consentiment informat, signat pel pacient o els seus representants legals.

5) Enviar la mostra al laboratori o demanar-ne la recollida trucant al 932 301 270

L’adreça d’enviament és:

Quantitative Genomic Medicine Laboratories (qGenomics)
c/Joan XXIII, 10
08950 – Esplugues del Llobregat

Requisits de les mostres biològiques
  • DNA: >5ug, a una concentració mínima de 50ng/uL, i de bona qualitat (ratio 260/280 >1.8).
  • Sang en EDTA: 1 tub de 3-5mL (nens, mínim 1mL de sang).
  • Alternativament es pot demanar a qGenomics un kit de recollida de saliva o de cèl·lules bucals.
  • Sang en paper: un mínim de 10 spots en targeta Guthrie o paper de filtre.
Preparació per a l'enviament

Les mostres biològiques com la sang, la saliva o altres fluïds corporals són considerades mostres biològiques de categoria B, mentre que l’ADN es pot considerar un “Especimen humà exent”. Pots llegir aquí com han d’anar acondicionades.

La sang recollida en un tub d’EDTA, l’ADN, la saliva recollida en els contenidors especials que proporcionem, i la sang en paper, són estables a temperatura ambient durant 3 o 4 dies. Les mostres poden enviar-se, convenientment protegides, per correu ordinari o missatger.

Truca’ns al 932 301 270 quan ho tinguis tot preparat i passarem a recollir les teves mostres.