qSeqEasy® CFTR. Fibrosis Quística

El qSeqEasy® CFTR és un servei de seqüenciació completa (exons i introns) i anàlisi del gen CFTR.

Les mutacions en el gen que codifica pel regulador transmembrana de la conductància en la fibrosi quística (CFTR/ABBCC7; MIM #602412) provoquen l’impediment del transport normal d’ions clorur (Cl-) a través de les membranes de les cèl·lules epitelials, afectant múltiples órgans entre els quals, els pulmons, el pàncrees, les glàndules sudorípares i els conductes deferents en l’home. Mutacions en aquest gen són la causa de malalties greus, com la pancreatitis crònica idiopàtica (MIM #167800), la bronquiectàsia (MIM #211400) o la Fibrosi Quística (FQ; MIM #219700), que és molt prevalent en població caucasoide, amb freqüències de portadors de fins a 1 en 20.

A qGenomics som pioners en l’aplicació de noves tecnologies per a l’estudi molecular del gen complet

En col·laboració amb un equip de genetistes i científics de primer nivell, vam desenvolupar i provar [1] un mètode basat en tecnologia de seqüenciació massiva per a l’anàlisi completa (exons, introns i regions reguladores), uniforme i sense biaixos del gen CFTR, en 1 únic experiment, estalviant temps i recursos de tota mena. Aquest assaig ens permet, amb una elevada fiabilitat, identificar qualsevol tipus de mutació present en qualsevol localització del gen.

Malgrat que el gen CFTR va ser descobert fa més de 20 anys, la seva anàlisi genètica és complexa per l’elevada diversitat d’al·lels i mutacions (> 1.900 a dia d’avui). Tot i que les mutacions més prevalents expliquen un % molt elevat dels casos, en moltes ocasions és necessari seqüenciar la totalitat del gen per trobar les segones mutacions que causen els fenotips associats a CFTR. La identificació de les mutacions causants de la malaltia és essencial per poder oferir un correcte maneig del cas i assessorament genètic de cara a una planificació familiar responsable, determinar el risc per a altres membres de la família, etc.

1. Trujillano et al, J Med Genet, online First: 17/05/2013.DOI:10.1136/jmedgenet-2013-101602.

Temps de resposta: 20 dies feiners d’ençà de la recepció de la mostra.

GeneAssociated phenotypeOMIM dissease ID
CFTRCystic Fibrosis219700

Descarga el consentimiento informado AQUÍ

Accede a la plataforma de pedidos Pedido sin plataforma
¿Cómo solicitar un test?
1) Preparar la hoja de solicitud del test

Cumplimentar toda la información disponible, especialmente fecha de nacimiento y sexo. Puede ser desde la plataforma (intranet) de pedidos, o bien mediante el documento en PDF.

2) Imprimir la hoja de solicitud.

Una vez debidamente cumplimentada, imprimir y firmar.

3) Recoger la muestra correspondiente.

Destacar la importancia de identificar correctamente la muestra con el nombre o identificador indicado en la solicitud.

4) Preparar adecuadamente para el envío.

Proteger la muestra biológica y adjuntar la hoja de solicitud y el consentimiento informado.

5) Solicitar la recogida de la muestra al 932 301 270
Requisitos de las muestras biológicas
  • Sangre EDTA: 1 tubo de 3-5mL (niños 1mL mínimo).
  • Alternativamente se puede solicitar kit de recogida de saliva o células bucales.
  • Sangre en papel: un mínimo de 10 spots en tarjeta Guthrie o papel de filtro.
Preparación para el envío
Llámenos al 932 301 270 cuando tenga todo preparado y pasaremos a recoger sus muestras.

Las muestras de sangre en EDTA, ADN purificado, saliva y sangre en papel son estables a temperatura ambiente durante 3 o 4 días. Las muestras pueden mandarse, convenientemente protegidas, por correo ordinario o mensajería.