Avís legal

QUANTITATIVE GENOMIC MEDICINE LABORATORIES, S.L. (en endavant QGENOMICS) con CIF B-64900459, és una societat de responsabilitat limitada inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Secció 8, Full 370504, Inscripció 1. Aquesta societat és titular del nom de domini www.qgenomics.com

Adreça:

Carrer Joan XXIII, 10
08950 Barcelona
Tel. +34 93 230 12 70
Email: info@qgenomics.com

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, el que implica que l’utilitzarà d’acord amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i / o els bons costums.
La utilització d’aquest lloc web suposa l’acceptació d’aquest avís legal.
Les pàgines web d’aquest lloc web poden ser visitades lliurement pels usuaris.
QGenomics es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal, per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

© 2018, QGENOMICS, www.qgenomics.com. Tots els drets reservats.

Aquest lloc web i els continguts inclosos en el mateix: articles, textos, imatges, logotips, marques, botons, programari, etc. estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual i són propietat de qGenomics o de tercers que han autoritzat el seu ús a qGenomics, quedant expressament prohibida l’explotació sense l’autorització de qGenomics.

L’accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix.

QGenomics es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

QGenomics es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altre motiu.

QGenomics no serà responsable en cas de que s’hagi d’interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapen del control de qGenomics i / o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari i / o tinguin el seu origen en causes de força major.

La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per garantir-ne la seva exactitud i actualització. En conseqüència, qGenomics no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

El contingut de les “preguntes freqüents” d’aquesta web es proporciona únicament amb un propòsit informatiu, no podent reemplaçar de cap manera un assessorament mèdic, diagnòstic o tractament. Només un metge o altre personal degudament qualificat pot respondre a preguntes específiques sobre les necessitats concretes de cada pacient. Qualsevol consulta individual sobre temes mèdics o de salut ha de ser realitzada als professionals de la salut corresponents.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs, el contingut, la utilitat o exactitud dels quals no està sota la responsabilitat de qGenomics. La incorporació d’un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització, i sempre la decisió de seguir-los és responsabilitat dels usuaris.

QGenomics no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, no garantint l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.

QGenomics no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest lloc web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari i qGenomics es regiran per la legislació i jurisdicció espanyola.

Per resoldre qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i qGenomics, ambdues parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Barcelona, Espanya.