Qgenomics

Genomics for human health

Missió i Valors

Missió i Valors de qGenomics

"De manera ben planera, gaudim de la ciència (i en especial de la genòmica), ens encanta l'R&D, i volem que la gent visqui més temps i millor oferint-los els darrers avenços diagnòstics ... i combinem això amb la creença que l'empresa és un entorn ideal per desenvolupar les persones i per contribuir a millorar la nostra societat."

La visió de qGenomics és la d'esdevenir referència internacional en el desenvolupament i l'aplicació de serveis i productes derivats de la recerca -òmica a un entorn mèdic. Aquesta és la raó per la qual actuem com a catalitzadors entre la recerca bàsica i la clínica, intentant transferir les últimes tecnologies -òmiques cap a productes útils pel dia a dia clínic.

Com a companyia spin-off sorgida d'institucions públiques, assumim el compromís amb els nostres conciutadans i, amb l'intenció de tancar el cercle ideal de la R+D, treballem per millorar l'assistència sanitària d'aquells qui, amb els seus impostos, contribueixen a la recerca pública al nostre país.