Qgenomics

Genomics for human health

L'equip

"A qGenomics hi convivim diferents tipus d'organismes vius que, sota tènues llums de laboratori, avorrides reunions, visites a la màquina de cafè, discussions pels passadissos i partits de vólei-platja, també treballem una mica ... (o ho fem veure!)."

Les mostres biològiques les rep el personal del laboratori d'anàlisi, a l'àrea de preparació, on es registren, processen i en determinen la qualitat, abans d'entrar en el circuit d'anàlisi. Si compleixen els criteris de qualitat, els especialistes de cada plataforma s'encarreguen de processar-les segons convingui al laboratori d'anàlisi. Els nostres experts genetistes analitzen les dades i elaboren els informes adients per a cadascun dels casos analitzats. En cas que sorgeixin dificultats en la interpretació, els casos són discutits en profunditat amb els especialistes clínics i de laboratori. 

Al departament de màrketing i vendes fan tots els esforços per mantenir els clients contents, estan amatents a les necessitats i oportunitats que es presenten al mercat. volen amunt i avall per introduir nous productes i es coordinen amb la resta de l'equip, de manera que els compromisos que prenen amb els nostres clients es compleixin en les condicions pactades. 

El personal d'administració s'assegura que paguem totes les factures, que ens les paguin i que, al final de cada mes, tots nosaltres puguem portar a casa el resultat dels nostres esforços a les nostres sacrificades famílies. 

Per mirar d'assegurar que aquesta comunitat simbiòntica continuï creixent, l'equip de R&D es dedica a voltar-la, a trobar-se amb gent intel·ligent, a desenvolupar software i a jugar amb noves tecnologies, sempre a la recerca de noves oportunitats de negoci ...

Altres organismes (hostes, simbionts i paràsits) contribueixen a cobrir els aspectes legals, regulatoris i de management que donen suport a la nostra activitat diària i ens ajuden a treballar en allò que és realment important pel negoci i a obrir la ment al món real. En aquest grup també hi trobem el director general, que es passeja per aquí, intentant mantenir-ho tot al seu lloc, organitzat i funcionant.

 

 

qGenomics Laboratory People Terrace
Al darrera i d'esquerra a dreta, Maria Jesús, Olaya, Sònia, Ben i Lluís. A baix, Xavi, Cristina i Manel