Llengües

Qgenomics

Genomics for human health

Projecte AMMIC

Projecte AMMIC. Comunitat RIS3CAT NextHealth


 

Per tal d’afrontar aquestes grans dificultats de desenvolupament de tractaments i solucions terapèutiques en l'àmbit de les malalties rares, s'impulsa el projecte col·laboratiu AMMIC, l’Acceleradora en Malalties Minoritàries de Catalunya. AMMIC consisteix en una xarxa d’empreses d’alta innovació i centres de recerca hospitalària de prestigi, que actuen com a Acceleradora del desenvolupament de solucions terapèutiques des d’etapes de descoberta a

etapes clíniques.

L’establiment d’una comunitat centrada en aquest àmbit pot permetre desenvolupar les eines que ajudin a superar aquests reptes, establint així les bases d’un sistema consolidat en el descobriment i desenvolupament de solucions terapèutiques per malalties minoritàries al nostre país. Concretament a nivell tècnic, en el transcurs del projecte, no només es generarà aquesta acceleradora, sinó que es durà a terme el desenvolupament de nous fàrmacs i solucions terapèutiques pel tractament de malalties minoritàries, avançant en les diferents empreses i grups de recerca, des de les etapes de descoberta de noves molècules fins a les primeres etapes d’eficàcia en la clínica, el desenvolupament d’eines d’anàlisi genètic i epigenètic així com noves plataformes de cribatge, que serveixin com a eines per a la recerca i desenvolupament de noves teràpies i/o siguin aplicades a l’entorn clínic en benefici del pacient.

 

qGenomics coordina el WP4 del projecte AMMIC, en què hi participen també el VHIR i les empreses AROMICS i ANILING, i que té per objectiu la millora en el diagnòstic i el seguiment de tumors rars partint de l'estudi (epi)genòmic de l'ADN tumoral i de les seves traces que circulen en la sang dels pacients. 

 


Cofinançat per: