Qgenomics

Genomics for human health

Desenvolupament d'eines genòmiques per a l'estudi d'organismes model

Projecte HAMGEN

Antecedents

Abans que un aliment pugui ser considerat "funcional" i usat en humans, l'autoritat reguladora europea (EFSA), exigeix que se'n demostri la utilitat emprant organismes model. Tot sovint i malgrat la semblança amb humans, els organismes model comuns (rata, ratolí, conill, ...) no comparteixen els mecanismes clau de la metabolització d'aquests aliments i no són models útils per a la realització d'aquests estudis. És el que succeeix amb el metabolisme lipídic i la majoria de rossegadors ... el seu metabolisme lipídic és prou diferent del dels humans com per no ser bons models en què provar nous compostos que disminueixin el colesterol "dolent" en sang, per exemple.

Objectiu

 El projecte 'HAMGEN', desenvolupat en col·laboració amb Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) i cofinançat pel CDTI, pretén l'anotació del transcriptoma del hàmster daurat sirià (Mesocricetus auratus), per tal d'el·laborar-ne un microarray que en permiti l'estudi global durant estudis d'eficàcia de diferents compostos.

Resultats

  • 15.000+ gens del hàmster anotats
  • 100.000+ ESTs nous i pendents d'anotació
  • microarray d'expressió en format 4x180K

Altres utilitats del model

El hàmster és el cinquè model animal més utilitzat en recerca, després del ratolí, les rates, els conills i els conillets d'índies. S'utilitzen en recerca en les àrees del càncer, toxicologia, comportament, malalties infeccioses, hivernació, teràpia gènica i la immunogenètica. Les soques inbred de hàmster pateixen diferents malalties (cardiopaties, malalties renals, autoinmunes, ... ) que han estat utilitzades com a models de malalties humanes.