Qgenomics

Genomics for human health

Àrea científica

Els equips de R&D i de desenvolupament de negoci de qGenomics estan en continua recerca de nous serveis i productes, basats en tecnologies de darrera generació, que siguin útils per a la millora de la salut humana. L'estret contacte amb l'acadèmia i els serveis clínics dels hospitals són la clau d'aquesta innovació constant. Els acords de in i out-licensing són clau per a l'expansió del nostre catàleg de serveis i productes, la nostra expansió geogràfica i per atendre millor les necessitats canviants del mercat.