Llengües

Qgenomics

Genomics for human health

“La nova seu de qGenomics ens permetrà oferir un servei encara millor als nostres col·laboradors”

16/10/2015
Lluís Armengol, director científic de qGenomics

Entrevista a Lluis Armengol, director de qGenomics

- Com va sorgir qGenomics?

qGenomics va sorgir arran del coneixement que es va generar en un projecte de recerca que es duia a terme entre la Universitat Pompeu Fabra i el Centre de Regulació Genòmica, on es va posar apunt unes metodologies i es va generar un coneixement que vam creure que podia tenir una utilitat més enllà de l’àmbit de la recerca. I, a partir d’aquí, va sorgir la idea de crear una empresa per tal de donar sortida a aquest coneixement.

- Quin va ser el moment més complicat a l'hora de constituir l'empresa?

Va ser prou senzill... Tot i així, en algun punt no va ser del tot agradable, sobretot en els moments de negociacions dels drets amb les diferents parts implicades en el procés, sobretot amb les entitats públiques. Però al final, tot va tirar cap endavant. 

- Quin són els vostres objectius principals?

Mirar de traslladar el coneixement que es genera en entorns de recerca biomèdica a aplicacions clíniques, de tal manera que tothom es pugui beneficiar de l’evolució de la recerca i del coneixement que es fa en institucions públiques de recerca, com les que s’ubiquen al Parc de Recerca de Biomedicina de Barcelona (PRBB), on estem des de que ens vàrem constituir.

- Durant aquest temps com ha anant evolucionant l’empresa?

Ha estat una evolució relativament lenta, si tenim en compte que fa uns sis anys que ens vam constituir. Hem anat creixent de mica en mica, incorporant nous productes, nous serveis, intentant desenvolupar nous mercats i anar-nos expandint des de la nostra zona d’influència immediata, des de Catalunya cap a la resta d’Espanya, oferint el nostre catàleg de productes i serveis que hem anat desenvolupant. Sempre amb serveis d’ajuda al diagnòstic utilitzant eines genòmiques, assolint nous espais físics i noves àrees de coneixement. De les dues persones que érem quan vàrem començar, ara som unes vint que treballem directament per a qGenomics. Almenys esperem poder seguir aquesta progressió en els propers anys.

- Quins és el servei més sol·licitat?

Encara que per algú del nostre sector pugui semblar una mica estrany, els xips d’ADN;  que hem aconseguit ‘popularitzar’ i que realment siguin una eina en totes les rutines clíniques de tots els hospitals. En conseqüència, en tenim una demanda molt elevada. Darrere dels microarrays, trobem els més moderns serveis basats en seqüenciació massiva, com ara l’anàlisi d’exomes, de panells de gens, etc. Pel potencial que presenta, també és interessant, les aplicacions de diagnòstic prenatal no invasiu.

- En què esteu treballant ara mateix?

Estem treballant en diversos àmbits. Per una banda continuem fent col·laboracions amb diversos grups de recerca per tal de trobar bases genètiques de malalties rares. Això ens permet a nosaltres desenvolupar noves eines d’anàlisi del genoma i, així, estar sempre a la última en eines d’anàlisi que desenvolupem de forma interna. També és una línia important la caracterització de l’ADN lliure circulant, tant per aplicacions en prenatal com en detecció precoç de càncer i aspectes d’epigenètica, entre altres. 

- Cap a on estan anant els serveis d'anàlisi genòmics?

La tendència és que els serveis d’anàlisi genòmica s’incorporin com una eina habitual en qualsevol diagnòstic mèdic i que acompanyin a l’aplicació dels tractaments farmacològics, a qualsevol nivell. Des de fer un estudi genètic abans de prescriure l’acenocumarol (popularment conegut com Sintrom), per exemple, fins a que ens ajudin a decidir quin tractament antitumoral serà millor per a una persona determinada. A mida que el coneixement sobre el genoma augmenti, tant de tumors i de com aquests responen segons la composició genètica de les persones, cada vegada els serveis d’anàlisi genòmica aniran sent més utilitzat en molts més àmbits.

- Quin futur té aquest sector?

El futur és prometedor. Hi ha moltes aplicacions potencials de la genòmica, en molts àmbits a banda de la salut humana, com l’agricultura, en altres espècies d’animals, etc. Cada cop es farà servir més la informació genètica de tots els éssers vius per a més aplicacions.

- Com veus que una empresa com Google hagi creat Google Genomics?

Sembla que Google veu negoci en aquest sector, igual que ho veiem nosaltres. Per tant, crec que és un bon senyal per al sector. La informació de tot tipus és negoci. Google no fa una altra cosa que gestionar informació. La informació genètica serà negoci en el futur. Per tant, benvinguts.

- Com afectarà la nova seu al creixement de qGenomics?

El PRBB ha estat casa nostra des d’abans que existíssim com a empresa, de manera que què en podem dir? Només tenim paraules d’agraïment!!! Però arriba un moment en el que creixes prou com perquè aquí no ja no hi tinguis cabuda i necessites trobar nous espais. A finals de setembre ens hem mudat a la nostra nova seu, a Esplugues. És un salt cap endavant en molts aspectes... No només de disponibilitat d’espai, sinó en molts altres àmbits. Estem convençuts que des d’aquí podrem oferir un servei encara millor als nostres col·laboradors.